جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دهلوی، محمد بن عنایت احمد خان

متکلم، فقیه و طبیب امامی (قرن12و13)

دهلوی، محمد کفایت الله

معروف به مفتی کفایت الله، از علما و فقهای حنفی مذهب شبه قاره و از مؤسسان جمعیت العلمای هند (قرن14)

دهلوی، محمود بن محمد

فقیه حنفی (قرن9)

دهلوی، نورالحق --> نورالحق دهلوی

دهلی

شهری تاریخی در شبه قاره هند و پایتخت شماری از حکومتهای مسلمان، امروزه ایالت و شهری در اطراف رود جمنا/جون در شمال هند - ایالت و شهر - جامع مسجد - هنر و معماری

دهلی، سلاطین

عنوان پادشاهان پنج سلسله اسلامی ممالیک، خلجیان، تغلقیه، سیدیها و لودیان در شمال شبه قاره هند، به مرکزیت دهلی، از 602 تا 932 هجری

دَهماء بنت یحیی

بانوی دانشمند زیدی یمن (قرن8و9)

دَهناء

بیابانی در مشرق عربستان سعودی

دهنج

کانی سبز رنگ، در قدیم از احجار کریمه با کاربردهای زینتی، دارویی و کیمیایی

دهنوی، محمود

استاد و هنرمند برجسته قلم زنی (قرن14)

دهوک

مرکز شمالی ترین استان عراق با همین نام و سومین شهر بزرگ کردستان عراق

دی

نام دهمین ماه سال در گاه شماری هجری شمسی و نام روزهای هشتم، پانزدهم و بیست و سوم هر ماه در گاه شماریهای زردشتی

دیاخو، مابا

از رهبران مبارز مسلمان دربرابر استعمار فرانسه در منطقه سنگامبیا (کشورهای سنگالو گامبیای کنونی) و از پیروان طریقت تجانیه(قرن13)

دیاربکر

ولایت و ناحیه قدیم در شمال بین النهرین،و امروزه نام استان (ایل)و شهری در جنوب شرقی ترکیه 1) ناحیه قدیم 2) ولایت 3) هنر و معماری 4) شهر

دیاربکری، حسین بن محمد

مورخ و فقیه (قرن10)