جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دهقان سامانی، میرزا ابوالفتح خان

شاعر (قرن13و14)

دهگان، ابراهیم

مورخ، مصحح و سند پژوه معاصر

دُهل

سازی از خانواده پوست صداها و طبلهای دو طرفه

دهلان، کیایی حاجی احمد

روحانی اصلاح طلب و بنیان گذار سازمان محمدیه در اندونزی (قرن14)

دهلران

شهرستانی به مرکزیت شهر دهلران در استان ایلام در جنوب غربی ایران که از مغرب به کشور عراق محدود است.

دَهلک

مجمع الجزایری در جنوب غربی دریای سرخ

دهلوی، احمد بن شهاب

معروف به صدرالدین حکیم، طبیب و صوفی و از مشایخ سلسله چشتیه هند (قرن8)

دهلوی، امیرخسرو --> امیرخسرو دهلوی

دهلوی، حسن --> حسن دهلوی

دهلوی، رفیع الدین --> شاه رفیع الدین دهلوی

دهلوی، شاه عبدالعزیز --> شاه عبدالعزیز دهلوی

دهلوی، شاه ولی الله --> شاه ولی الله دهلوی

دهلوی، عبدالحق --> عبدالحق دهلوی

دهلوی، عبدالقادر --> شاه عبدالقادر دهلوی

دهلوی، محمد باقر

ملقب به مولانا، عالم دینی، مبارز شیعه و روزنامه نگار شبه قاره هند (قرن13)