جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دهخوارقان --> آذرشهر

دهدار شیرازی

شهرت محمود بن محمد و فرزندش محمد، دو تن از عرفا، حکما و شعرا (قرن10و11)

دهدشت

شهری در شهرستان کهکیلویه در جنوب غربی ایران

دهر

واژه ای عربی به معنای ( گذشت) زمان و عامل تعیین کننده سرنوشت انسان، در فرهنگ عرب پیش از اسلام

الدهر، سوره --> انسان، سوره

دَهران --> ظَهران

دَهره --> سلاح

دهریّه

عنوانی که به طور معمول در مورد کسانی که عقاید الحادی و مادی داشته اند، به کار رفته است.

دِهِستان

واحدی در تقسیمات کشوری ایران

دَهِستان

شهری باستانی در مشرق دریای خزر، در جنوب غربی استان بالکان/ بلخان ترکمنستان

دِهستانی، حسین --> فرج بعد از شدت

دهستانی، عبدالجلیل

وزیر سلطان برکیارق سلجوقی (قرن5)

دهقان

طبقه ای از اشراف درجه دوم ایرانی که پس از ورود اسلام به ایران به برخی از کارکردهای اقتصادی و اجتماعی خویش تا حدود قرن پنجم هجری ادامه دادند.

دهقان، احمد --> بهمنیار، احمد

دهقان، عروة بن یحیی

از وکلای امام هادی و امام عسکری علیهما السلام که به سبب دروغ بستن به امام و تصرف در اموال ششرعی مورد لعن قرار گرفت (قرن3)