جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دِوَناگَری، خط

متداول ترین خط در کشور هند

دونالدسن، دوایت مارتین

اسلام شناس امریکایی و مبلغ کلیسای مشایخی (قرن13و14)

دونر گنبد

آرامگاهی برجی از دوره سلجوقی در شهر قیصریه (قرن7)

دَوین

شهری تاریخی در جمهوری ارمنستان و امروزه روستایی در نزدیکی ایروان

دِه

"قریه"، کوچکترین واحد جغرافیایی - اداری در تقسیمات کشوری ایران

دَه آس --> بلخاب

دهاتی

شهرت و تخلص عبدالسلام پیرمحمدزاده، شاعر، نویسنده، مترجم، محقق و روزنامه نگار تاجیک در دوران شوروی (قرن14)

دهار

منطقه و شهری کهن در غرب ایالت مادیاپرادش در مرکز هند

دهاروار

ناحیه ای در بخش بلگام در ایالت میسور هند

دهاروال، قاضی خان بدرمحمد

فرهنگ فارسی نویس شبه قاره(قرن9)

دهانه غلامان

محوطه ای باستانی از دوره هخامنشی در نزدیکی زابل

دَه باشی --> سپاه

دَه بیدیه

طریقت موروثی مخدوم زادگان نقشبندی

دهخدا، علی اکبر

نویسنده، روزنامه نگار، محقق و شاعر معاصر ایرانی و نخستین رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران (قرن14)

دهخدای رازی --> ابوالمعالی رازی