جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دور (در موسیقی) --> ادوار

دورباش

چوب و نیزه ای اغلب با سری دو شاخه که آن را پیشاپیش موکب پادشاهان و برخی از امرا و حکمرانان و نیز حرم آنها حمل می کردند تا مردم با دیدن آن، خود را از مسیر عبور آنها به کناری کشند.

دَوْرَق

ویرانه های شهری کهن در خوزستان

دورمیش خان --> بیگدلی، دورمیش خان

دورن، یوهان آلبرشت برنهارد

خاورشناس آلمانی تبار روسی و استاد زبانهای شرقی در دانشگاه سن پترزبورگ (قرن13)

دورود

شهر و مرکز شهرستان دورود، در شمال شرقی استان لرستان

دَور و کَور

دو اصطلاح در کلام اسماعیلی

دوره الهی --> اکبرشاه

دوره لاله --> لاله، دوره

دوری، ابوبکر احمد بن عبدالله

عالم و محدث امامی (قرن4)

دوری، حفص بن عمر --> حفص بن عمر دوری

دوری، رود --> ارغنداب

دوری، عبدالعزیز

مورخ مشهور و معاصر عراقی (قرن13و14)

دوریَسْتی، خاندان

خاندانی از محدثان و فقیهان امامی ایرانی (قرن5و6)

دوریه، آندره --> ریه، آندره دو