جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دموکرات ترکیه، حزب --> بایار، جلال

دموکرات کردستان عراق، حزب

مهمترین و بزرگترین حزب در کردستان عراق

دموکراتیک خلق افغانستان، حزب

نخستین حزب کمونیست در افغانستان

دموکراسی --> [ ضمیمۀ دانشنامه ]

شیوه‌ای حکومتی که در آن مردم یا اکثریت، دارنده قدرت نهایى تصمیم‏گیرى درباره مسائل مهم سیاست عمومى مى‌باشند. - رابطه اسلام و دموکراسی

دموکریتوس --> ذیمقراطیس

دمیاط

از شهرهای کهن مصر در دلتای نیل

دمیاطی، احمد بن محمد --> بنّاء، احمد بن محمد

دمیاطی، عبدالمؤمن بن خلف

عالم و محدّث شافعی مصری (قرن7)

دمیرباش

اصطلاح دیوان در عثمانی و نیز لقبی که ترکها به کارل دوازدهم،پادشاه سوئد،داده بودند.

دمیرداشیه --> دَمِرداشیّه

دمیری، بهرام بن عبدالله

ملقب به تاج الدین، فقیه مالکی (قرن8و9)

دمیری، کمال الدین محمد بن موسی

ادیب، محدّث، فقیه شافعی و صاحب کتاب مشهور حیاة الحیوان الکبری (قرن8و9)

دنا (1)

بلند ترین قله و بزرگترین کوهستان رشته کوه زاگرس

دنا (2)

شهرستانی به مرکزیت شهر سی سخت در شمال شرقی استان کهگیلویه و بویراحمد

دناقل --> دَنقلی