جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دفتر ازدواج و طلاق

محل تنظیم و ثبت سند قانونی ازدواج و طلاق

دفتر اسناد رسمی

نهادی وابسته به سازمان ثبت که متکفل تنظیم و ثبت قانونی اسناد معاملات است.

دفتر تبلیغات اسلامی

موسسه ای تبلیغی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی

دفترِ خاقانی

دفتری که در آن اطلاعات املاک خصوصی، اراضی تیمار، زعامت،اراضی خاصه، شهرها، روستاها، گورستانها، مؤدیان مالیات، منابع درآمد افراد، انواع مالیاتهاو موقوفه های قلمرو دولت عثمانی به طور دقیق ثبت می شد.

دفترخانه همایون --> دفتر

دفتردار

رئیس تشکیلات مالی در عثمانی

دفتردار صاری محمد پاشا

از دولتمردان و مورخان عثمانی (قرن12)

دِفرِمری، شارل فرانسوا

شرق شناس و محقق فرانسوی (قرن13)

دفع ضرر محتمل

موضوع قاعده ای فقهی و اصولی با عنوان "وجوب دفع ضرر محتمل"

دفن --> خاکسپاری

دقاق، ابوعبدالله --> ابوعبدالله دقاق

دقّاق، ابوعلی

عالم، فقیه و عارف نیشابوری (قرن4و5)

دقائق الحقائق --> کمال پاشازاده

دقایقی مروزی، شمس الدین محمد --> بختیارنامه

دقوقاء

شهری در عراق، در جنوب کرکوک