جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دستور الافاضل

(دستورالافاضل فی لغات الفضائل )، فرهنگ فارسی تألیف حاجب خیرات معروف به رفیع الدین یا رفیع، در هندوستان (قرن8)

دستورالکاتب فی تعیین المراتب

مهمترین کتاب فارسی در اصطلاحات دیوانی، اثر محمد نخجوانی (قرن7)

دستور المدینة

نخستین سند قانونی در اسلام، که پیامبر (ص) پس از هجرت به مدینه برای تنظیم مناسبات قبایل و گروههای مسلمانان با یکدیگر و با یهودیان وضع کرد.

دستورالملوک

کتابی به فارسی در باره تشکیلات دیوانی صفویان، تألیف محمد رفیع انصاری مشهور به میرزا رفیعا (قرن11)

دستورالوزراء --> خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین

دستور دبیری

عنوان قدیم ترین کتاب در باره فن دبیری و ترسل به زبان فارسی، نوشته محمد بن عبدالخالق میهنی (قرن6)

دستور زبان

توصیف نظام مند قواعد یک زبان. - واژگان - کلیات - دستور زبان فارسی - دستور زبان ترکی - دستور زبان اردو برای مباحث دستورزبان عربی رجوع کنید تصریف؛ نحو،علم

دسکرة الملک --> دستکرد/ دستگرد

دسوقی، ابراهیم بن ابراهیم

لغوی و سر ویراستار مصری در عصر نهضت (قرن13)

دسوقی، برهان الدین ابراهیم

فقیه و صوفی شافعی و بنیان گذار طریقت دسوقیه در مصر (قرن7)

دسوقی، محمد بن احمد

فقیه مالکی، ادیب و متکلم (قرن 12و13)

دسوقی شتا، ابراهیم

مترجم و محقق معاصر مصری، استاد زبان فارسی (قرن14)

دسوقیه

پیروان برهان الدین ابراهیم دسوقی، یکی از چهار طریقت بزرگ مصر که از موسسان آنها با عنوان "اقطاب اربعه" یاد می شود (قرن7)

دشت آزادگان --> مَیسان؛هویزه؛سوسنگرد

دشت ارژن

دشت، دریاچه و بخشی در شهرستان شیراز