جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

درویش عبدی بخارایی

خوشنویس و مروج خط نستعلیق در عثمانی (قرن11)

درویش محمد پاشا

صدراعظم عثمانی (قرن11)

دره بیگ / دره بیگی

عنوان برخی اشراف تیول دار که از ابتدای سده دوازدهم در آناطولی به صورت نیمه مستقل حکمرانی کردند.

دره شوری --> قشقایی، ایل

درّه شهر

شهرستانی به مرکزیت شهر دره شهر، با محوطه ی مهم باستانی، در استان ایلام در غرب ایران

درّه صوف

از ولسوالی(شهرستان) های ولایت (استان) سمنگان

درهم

سکه و واحد پول نقره ای که به عنوان واحد وزن نیز به کار می رفته است. - سکه نقره ای - واحد اندازه گیری وزن

دُرّه نادره

کتابی به فارسی در باره ی تاریخ دوره نادرشاه افشار، تألیف میرزا مهدی خان استر آبادی، منشی و مورخ نادرشاه (قرن12)

درّه نور

دره فرعی کوچکی بر کرانه راست رودخانه کنر در شرق افغانستان و علاقه داری (دهستان) ولایت ننگرهار

دری، زبان

از زبانهای ایرانی نو شاخه جنوب غربی

دریا --> بحر

دریابیگی

عنوان فرمانده نیروی دریایی عثمانی، نام سنجق بیگیهای ایالت قپودان پاشا، نیز عنوان فرمانده نیروی دریایی ایران در دوره افشار و قاجار

دریاخان نوحانی

حاکم ولایت بهار هند در دوره لودیان (قرن9)

دریا سالار --> دریابیگی

درّی اصفهانی، ضیاءالدین

مدرس فلسفه (قرن14)