جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

درگاه قلی خان ذوالقدر

نویسنده و شاعر به زبانهای پارسی و اردو و از صاحب منصبان دربار آصف جاهیان (قرن12)

درگاهی، محمد

نخستین رییس نظمیه(شهربانی) در دوره حکومت رضاشاه پهلوی (قرن13و14)

درگز

شهرستان و شهری در استان خراسان رضوی

درگزینی، ابوالقاسم

ملقب به قوام الدین، از وزیران و دبیران دربار سلجوقیان (قرن5و6)

درم --> درهم

دِرْمَنه

واژه ای به معنی درمان که به چند گونه از جنس آرتمیسیا از تیره مرکبان با مصارف دارویی و صنعتی اطلاق می شود.

دُرنا

از راسته درناسانان (کلنگیان)، تیره درنا، با یک جنس و پانزده گونه

درنگیانا --> سیستان

دَرنه

شهری در شمال شرقی لیبی در ساحل مدیترانه و مرکز استانی به همین نام

درواز

ناحیه ای کوهستانی در شمال جیحون

دروازجکی، احمد بن حسن

کنیه اش ابونصر، ملقب به سیف الدین و فخرالاسلام و زاهد، مفسر فارسی نویس ایرانی (قرن6)

دروازه

ورودیهای عظیم شهرها و بناهای مسکونی و نظامی

دروتئوس

نویسنده و احکامی یونانی قرن اول میلادی که در تکوین احکام نجوم، چه در یونان و چه در دوره اسلامی، تأثیر چشمگیری داشت.

درودگری --> نجّاری

درودی، علی

از هنرمندان تذهیب کار و نگارگر اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی (قرن14)