جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

درب امام

بقعه ای در محله چُمبلان( چملان، سنبلان، سنبلستان)اصفهان

درب زبیده

راهی کهن بین عراق و شهرهای مکه و مدینه

درب کوشکی اصفهانی، ملا اسماعیل

معروف به واحد العین، حکیم و مدرس فلسفه و کلام اسلامی (قرن13)

دربند (1)

شهری تاریخی در جمهوری خودمختار داغستان در ساحل شمال غربی دریای خزر

دربند (2) --> تهران؛شمیرانات

دربندی، ملا آقا --> فاضل دربندی

درة التاج

دایرة المعارف گونه ای به زبان فارسی در حکمت نظری و عملی، تألیف قطب الدین شیرازی (قرن7و8)

درة المعالی

لقب یکی از زنان پیشگام تأسیس مدارس دخترانه در دوره مشروطه (قرن13)

درجه

اصطلاحی در نجوم، هندسه، جغرافیا، پزشکی و علوم غریبه دوره اسلامی

درجینی، ابوالعباس احمد بن سعید

فقیه اباضی، مورخ و شاعر(قرن7)

درچه ای، محمد باقر

فقیه امامی (قرن13و14)

درخت

رستنی غیر علفی دیرپا با ساقه چوبی و برگ و شاخه و ریشه

دَرد دهلوی، خواجه میر بن محمد ناصر

عارف، نویسنده و شاعر شبه قاره (قرن12)

دَردِستان

ناحیه‌ای کوهستانی در منتهاالیه شمال غربی شبه قاره هند، در جنوب و جنوب شرقی رشته کوه هندوکش

دردی، زبانها

دسته ای از زبانهای هند و آریایی شمال غربی - ویژگیهای زبانی - زبان خور