جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

درِ آهنین --> دربند (1)

درء، قاعده

از قواعد فقهی حاکم بر فقه جزایی و حقوق کیفری، به معنای برداشته شدن مجازات حد از متهم در صورت وجود شبهه

دُرّاج

پرنده ای از راسته گالیان/ ماکیان سانان، تیره تذروها (= قرقاولها/ ماکیانیان)

دِراچ

شهری بندری در ساحل آدریاتیک در غرب آلبانی

دراز، محمد عبدالله

عالم و مفسر معاصر مصری (قرن13و14)

در اسلام، نشریه

نشریه ای اروپایی در حوزه اسلام پژوهی با بیش از یک قرن سابقه

دُرّاعه

از روپوشهای گشاد و غالباً جلو باز با آستینهای گشاد

الدُرّ المنثور فی التفسیر بالمأثور

تفسیر روایی کل قرآن، تألیف جلال الدین سیوطی (قرن9و10)

درامه

شهری باستانی و مرکز یکی از سنجق (شهرستان)های عثمانی در مقدونیه یونان

دُرّانی، طایفه

اتحادیه ای از قبایل و اقوام افغانی و یکی از دو شاخه مهم اقوام پشتون

دُرّانیان

نخستین سلسله مستقل در افغانستان (قرن12)

دَراوَردی، عبدالعزیز بن محمد

محدّث (قرن2)

دراویدی، زبانها

خانواده زبانی رایج در جنوب آسیا

درایة الحدیث

از شاخه‌های علوم حدیثی

دربار

مجموعه ای سیاسی شامل حاکم (شاه/خلیفه/سلطان)، اتباع نزدیک( خانواده، خواص و کارکنان خاصه)، تشکیلات، تشریفات و مراسم، متمرکز در یک فضای مادی( کاخ/ قصر/ دارالحکومه/ دارالخلافه)