جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دبیرالملک فراهانی

لقب میرزا محمد حسین فراهانی، از وزرا و مستوفیان دوره ناصرالدین شاه قاجار

دبیران کاتبی قزوینی، نجم الدین

منطق دان و حکیم (قرن7)

دُبَیس بن صدقه --> مَزیَدیان

دُبَیس بن علی --> مَزیَدیان

دَبیق

شهری کوچک در شمال شرقی مصر که امروز ویرانه هایی از آن برجای مانده است.

دَبیل --> دَوین

دَجاجه

از صورتهای فلکی نیمکره شمالی آسمان

دجّال

شخصیتی اغواگر و کذاب که در احادیث از ظهور او به عنوان یکی از نشانه های آخرالزمان خبر داده شده است.

دِجله

رودی طولانی در جنوب غربی آسیا، که با گذر از ترکیه و مرز شرقی سوریه با عراق، پس از پیوستن به فرات در جنوب عراق به خلیج فارس می ریزد.

دِجوی، یوسف بن احمد

خطیب، مولف، مفسر، محدث و فقیه مالکی (قرن13و14)

دُجیل --> بهمنشیر

دُجیلی، عبدالکریم

ادیب و شاعر معاصر عراقی

دحلان، شهاب الدین ابوالعباس

مفتی و مورخ شافعی مذهب (قرن13)

دحو الارض

اصطلاحی قرآنی و حدیثی

دِحیَة بن خلیفه کلبی

معروف به دحیه کلبی، صحابی مشهور