جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دایره ( نوعی ساز) --> دف

دایره هندی

روشی رصدی در نجوم دوره اسلامی برای تعیین جهتهای اصلی برگرفته از نجوم هندی

الدائم

از اسماء الحسنی

دایه

زنی که به جای مادر، نگهداری و پرورش نوزاد را برعهده می گیرد و معمولأ او را با شیر خود تغذیه می کند.

دایه، نجم الدین --> نجم رازی

دبّاج، خاندان --> اسحاقوندان

دبّ اصغر/ دبّ اکبر --> بنات النعش

دبّاغ، ابوزید عبدالرحمان بن محمد

فقیه، محدث و مورخ مالکی (قرن7)

دباغی

پاک کردن، پیراستن و آماده ساختن پوست حیوانات عمدتا برای تولید چرم به منظور ساختن انواع محصولات چرمی

دَبَران --> ثور(2)

دبستان مذاهب

کتابی در باره ادیان و مذاهب رایج در هند (قرن10و11)

دبوسی، ابوزید عبدالله

فقیه، اصولی و قاضی حنفی (قرن4و5)

دبوسیّه

شهری تاریخی در ناحیه سغد در ماوراءالنهر

دُبی --> دوبی

دبیر

متصدی نوشتن یا پیش نویس کردن نامه ها و مدارک رسمی و اداری، از صاحب منصبان و کارکنان اصلی در تشکیلات اداری سرزمینهای اسلامی، کاتب