جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

داوود بن علی اصفهانی

ملقب به ظاهری، حافظ، محدث و فقیه قرن سوم، مؤسس و پیشوای مذهب فقهی ظاهریه

داوود بن فَرقَد

راوی امامی (قرن2)

داوود بن قاسم

محدث امامی (قرن3)

داوود بن کثیر رَقّی

راوی امامی (قرن2)

داوود بن مُحَبَّر

محدّث حنفی عراقی (قرن2و3)

داوود بن محمود سلجوقی

از سلاطین سلاجقه عراق (قرن6)

داوود بن نعمان

راوی امامی (قرن2)

داوود پاشا قوجه

صدراعظم عثمانی (قرن9)

داوود پوتره

طایفه حاکم بر بهاولپور و شکارپور (قرن11 تا 13)

داوودخان --> محمد داوودخان

داوود خان کَررَانی

آخرین فرمانروای مستقل بنگال (قرن10)

داوود خضر حُسنی

خواننده و موسیقی دان یهودی مصری دارای ساخته های متنوعی از موسیقی سنتی تا نوعی اپرای مصری.

داوود طائی

شهرت داوود بن نصیر، صوفی، فقیه و محدث (قرن2)

داوود ظاهری --> داوود بن علی اصفهانی

داوود قیصری --> قیصری، داوود