جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

داماد، سید محمد --> محقق داماد، سید محمد

داماد ابراهیم پاشا

صدراعظم عثمانی (قرن9و10)

داماد ابراهیم پاشا نِوشهرلی

(نوشهری) صدراعظم عثمانی در نیمه اول قرن دوازدهم

داماد حسن پاشا

صدراعظم عثمانی در نیمه نخست قرن دوازدهم

داماد فرید پاشا

از واپسین صدراعظمهای حکومت عثمانی

دامپزشکی

(بیطاری، عربی: البیطرة)، فن و دانش حفظ سلامت و تشخیص بیماریها و روشهای درمان حیوانات

دامداری

نگهداری چهارپایان اهلی برای استفاده های غذایی، ترابری و جز آنها که پرورش طیور و ماکیان نیز شاخه ای از آن به شمار می رود.

دامغان

شهرستان و شهری در استان سمنان - شهرستان و شهر - هنر و معماری

دامغانی، حسین بن محمد

فقیه حنفی و مولف علوم قرآنی (قرن5)

دامغانی، خاندان

از خاندانهای مشهور حنفی در بغداد در سده های پنجم و ششم، که بسیاری از آنان عهده دار منصبهای قضایی بودند و برخی از آنان قاضی القضات شدند.

داناسرشت، اکبر

متخلص به صیرفی؛ قاضی، مترجم و نویسنده معاصر

دانش، احسان

شاعر و نویسنده اردوزبان (قرن14)

دانش، احمد مخدوم

نویسنده ، شاعر و مورخ مشهور تاجیک معاصر

دانش، تقی

دولتمرد و ادیب معاصر ایرانی، ملقب به ضیاء لشکر و مستشار اعظم، متخلص به دانش و معروف به حکیم سوری (قرن13و14)

دانش، حسین

شاعر و ادیب ایرانی و مدرس زبان و ادبیات فارسی در ترکیه