جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دارو/ داروسازی

مواد فراوری شده یا نشده، شامل گیاهان و کانی ها و اجزای حیوانی، که در درمان بیماریها به کار می رفته است. 1. واژگان 2. کلیات 3. داروها: انواع، ویژگی ها و قواعد استفاده 4. آثار 5. داروسازی جدید در ایران

داروغه

عنوان صاحب منصبی نظامی، و حاکمان منسوب شده از طرف خانهای مغول و جانشینانشان بر شهر های تسخیر شده، در کنار حاکم محلی

داریا، روزنامه

روزنامه سیاسی، انتقادی، اجتماعی به مدیریت حسن ارسنجانی در سالهای 1323-1330ش

داریال --> باب اللان

داریوش --> دارا/ داراب

داستان

یکی از انواع ادبی به نثر که در صد سال اخیر به پیروی از داستانهای غربی در کشورهای مسلمان پدید آمد و به دو دسته داستان بلند و داستان کوتاه تقسیم می شود. 1) در ادبیات فارسی الف) ایران ب) تاجیکستان ج) افغانستان 2) در ادبیات عربی 3) در ادبیات اردو 4) در

داستان ترکتازان هند --> فدایی اصفهانی، نصرالله

داستانهای بیدپای --> کلیله و دمنه

داستانهای قرآن --> قصص قرآن

داشلی برون --> گنبد قابوس

داشناکسوتیون

(داشناک)، به معنای هم پیمان، حزب انقلابی ارمنی

داعی

اصطلاحی در کلام اسماعیلی

داعی، احمد بن ابراهیم

ادیب، شاعر و مترجم عثمانی (قرن8و9)

داعی الاسلام، محمّد علی

نویسنده، روزنامه نگار و مبلغ مذهبی (قرن13و14)

داعی الی الحق

لقب ابوعبدالله محمد بن زید؛ برادر و جانشین حسن بن زید بن محمد، بنیان گذار حکومت علویان در رویان و طبرستان (قرن3)