جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دارالاسلام (2)

از مهم ترین نهضتهای اسلام گرای اندونزی که با هدف تأسیس دولت اسلامی، با نیروهای نظامی استعمار هلند و دولت اندونزی به مبارزه پرداخت.

دارالایتام

محلی برای نگهداری و آموزش و پرورش کودکان یتیم و بی سرپرست.

دارالبَیضاء

شهری بندری در کشور مراکش (مغرب)، در ساحل اقیانوس اطلس

دارالترجمه ناصری (همایونی)

از نهادهای فرهنگی عصر ناصرالدین شاه قاجار که با هدف ترجمه متون از زبانهای خارجی به فارسی تأسیس شده بود.

دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه --> تقریب

دارالحدیث

از نهادهای آموزشی برای یادگیری و سماع حدیث در مصر و شام در دوره زنگیان تا ممالیک.

دارالحرب --> دارالاسلام (1)

دارالحکمه

از دارالعلمهای مشهور جهان اسلام در دوره فاطمیان، در قاهره(قرن4)

دارالخلافه ی ناصری --> تهران

دارالسعاده --> طوپقاپی سرای

دارالسلام (1)

پایتخت سابق تانزانیا

دارالسلام (2) --> جنّت

دارالسیاده

بناهای خیریه ای که در دوره ایلخانان، برای رفاه حال سادات، به ویژه فقرای سادات، در برخی شهرهای بزرگ مانند تبریز، اصفهان، شیراز، کاشان، بغداد و سیواس ساخته شد.

دارالشفاء --> بیمارستان

دارالشفقه --> دارالایتام