جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خیالی، محمد بیگ

شاعر مشهور ادبیات دیوانی عثمانی (قرن10)

خیالی بخارایی

شاعر فارسی زبان (قرن9)

خیّام، غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم نیشابوری

شهرت و تخلص، غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم نیشابوری، حاکم، ریاضی دان، منجم و شاعر رباعی سرای مشهور ایران (قرن 6) - شرح حال، رباعیات خیام - خیام در ادبیات عرب - ریاضیات - نجوم -آراء فلسفی

خیامپور، عبدالرسول

استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز، پژوهشگر و مصحح تذکره های شاعران (قرن14)

خیانت

رذیلتی اخلاقی که در قرآن و احادیث مذمت شده است

خیاو --> مشکین شهر

خیبر، غزوه

از غزوات پیامبر اکرم (ص) در سال هفتم

خیبر، گذرگاه

گذرگاهی مهم از حیث راهبردی و تاریخی بین افغانستان و پاکستان

خیبری بن علی طحّان

از محدثان امامی (قرن2)

خیثمة بن عبدالرحمان

از راویان امامی (قرن2)

خیر

از مفاهیم و اصطلاحات حکمت نظری و عملی

خَیرات حسان

تذکره مفصل زنان نامدار جهان اسلام، در سه مجلد، به زبان فارسی و به ترتیب حروف الفبا، تألیف محمد حسن خان مراغی، مشهور به اعتماد السلطنه، مؤلف و سیاستمدار برجسته عصر قاجار (قرن14)

خیرالدین پاشا --> بارباروس، خیرالدین (خضر) پاشا

خیرالدین پاشا تونسی

اندیشمند اصلاح طلب و سیاستمدار بنام، معروف به ابوالنهضة (قرن13)

خیرالدین معمار

معمار دوره عثمانی (قرن9و10)