جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خواجویی، ملا اسماعیل

حکیم، فقیه و متکلم شیعی (قرن12)

خواجه (1)

از القاب بزرگان و اعیان در دوره اسلامی

خواجه (2) --> خوجه

خواجه (3) --> خِصاء

خواجه بیرنگ --> باقی بالله، ابوالمؤید

خواجه ربیع، آرامگاه --> ربیع بن خُثَیْم

خواجه زاده، مصطفی بن یوسف

قاضی و فقیه حنفی در قلمرو عثمانی(قرن9)

خواجه عبدالله انصاری --> انصاری، خواجه عبدالله

خواجه عبیدالله احرار

ملقب به ناصرالدین، عارف و مؤلف نامدار نقشبندیه (قرن9)

خواجه علی سیاهپوش

از اجداد صفویان و از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی (قرن9)

خواجه محمد پارسا --> پارسا، خواجه محمد

خواجه مرجان

شهرت امین الدین مرجان از امرای سلطان اویس جلایر و حاکم بغداد (قرن8)

خواجه نصیرالدین طوسی --> طوسی، خواجه نصیرالدین

خواجه نظام الملک طوسی --> نظام الملک طوسی، حسن بن علی

خواجه یف، فیض الله

دولتمرد، نخستین رییس شورای کمیساریای جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان و طرفدار نهضت جدیدها (قرن13)