جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خلیلی، ملا علی --> تهرانی، حاج ملا علی

خلیلی، میرزا حسین تهرانی --> تهرانی، حاج میرزا حسین خلیلی

خلیل یازجی --> یازجی، خاندان

خلیلی قزوینی، ابویعلی خلیل بن عبدالله

حافظ، محدث و شرح حال نگار ایرانی (قرن4و5)

خُمارَوَیه

کنیه اش ابوالجیش، دومین امیر طولونیان در مصر و شام (قرن3)

خماسی، محمد صالح

خوشنویس صاحب سبک و پژوهشگر و مدرس تونسی (قرن14)

خُمام

بخش و شهری در شهرستان رشت، در استان گیلان

خَمبایت --> کَمبایَت

خمپاره چی

توپچی، نارنجک انداز، واژه ای کاربردی در دستگاه نظامی عثمانی

خَمر

مایعی سکرآور و حرام و غیرطاهر، حاصل از تخمیر قند یا نشاسته موجود در موادی چون انگور، خرما، ذرت و برنج که در فقه احکام متعددی دارد.

خِمِر --> قِمار

خَمریّه

سروده هایی که درون مایه اصلی آنها باده و باده خواری و ملزومات و مقتضیات آن است. 1- در ادبیات فارسی 2- در ادبیات عرب

خمریه ابن فارض

قصیده ای عرفانی به عربی، سروده ابن فارض (قرن6و7)

خُمس

از مباحث مهم فقهی ناظر به یکی از منابع مالی و درآمدهای عمومی مسلمانان که در موارد معینی به مصرف می رسد.

خمسه (1)

از کهن ترین و رایج ترین نمادهای حمایتی و تعویذی با نمایش کف دست انسان و پنج انگشت آن