جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خلیل بن اسحاق

فقیه مالکی مصری، مشهور به جندی یا ابن الجندی (قرن8)

خلیل بن قلاوون

هشتمین سلطان ممالیک مصر (قرن7)

خلیل بَیْدَس

مترجم، روزنامه نگار و داستان نویس مسیحی ارتدوکس فلسطینی(قرن14)

خلیل پاشا آرناؤد

صدراعظم عثمانی (قرن12)

خلیل پاشا قیصریلی

دریا سالار (قپودان دریا) و صدر اعظم ارمنی تبار عثمانی (قرن11)

خلیل سلطان --> تیموریان

خلیل صادق

فقیه حنفی، صوفی ادیب و شاعر لبنانی (قرن13و14)

خلیل صوفی --> نعمت الله بن احمد

خلیل مُطران

شاعر، ادیب و از پیشگامان شعر رمانتیک عرب (قرن13و14)

خلیل نامه --> عبدالواسع چلبی

خلیلی

شاعر و صوفی در آسیای صغیر، نویسنده مثنوی فرقت نامه (قرن9)

خلیلی، جعفر

نویسنده، داستان نویس و روزنامه نگار عراقی ایرانی تبار(قرن14)

خلیلی، خلیل الله

سیاستمدار، شاعر و نویسنده افغانی (قرن14)

خلیلی، شمس الدین ابوعبدالله محمد

اخترشناس (قرن7)

خلیلی، عباس

روزنامه نگار و داستان نویس و شاعر ایرانی(قرن14)