جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خَطْمی

نام دو گیاه دارویی با نامهای علمی (خطمی طبی) و(خطمی بری)

خطّه

اصطلاحی کهن به جای محله یا شهر در دوره اسلامی

خط همایون گلخانه --> تنظیمات

خط همایون و خط شریف --> فرمان

خطیب --> خُطبه

خطیب، ابوالفرج هبة الله محمد بن عبدالقادر

عالم و مفسر دمشقی (قرن13و14)

خطیب، عبدالکریم محمود

متفکر و مفسر معاصر مصری (قرن14و15)

خطیب بغدادی، احمد بن ابی طالب

محدث و مورخ مشهور و مؤلف "تاریخ بغداد" (قرن5)

خطیب تبریزی، ابوزکریا یحیی بن علی

ادیب و لغوی (قرن5)

خطیب دمشق --> خطیب قزوینی، جلال الدین محمد بن عبدالرحمان

خَطیب عُمری

مورخ، ادیب، شاعر و از فضلای موصل (قرن12و13)

خطیب عُمری تبریزی، محمد بن عبدالله

محدث، رجالی و مفسر (قرن8)

خطیب قزوینی، جلال الدین محمد بن عبدالرحمان

ادیب، نظریه پرداز بلاغت، خطیب و قاضی القضات مصر و شام (قرن7و8)

خطیب کرمانشاهی، محمد زکی

واعظ، ادیب ، متکلم و فقیه امامی (قرن12)

خطیبی نوری، حسین

ادیب، شاعر و دولتمرد (قرن14)