جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خطّابی

نام دو تن از رهبران ضداستعماری کشور مغرب (مراکش)(قرن 13و 14) - عبدالکریم خطابی - محمد بن عبدالکریم خطابی

خَطّابی، ابو سلیمان حمد بن محمد

محدّث، فقیه و لغت شناس (قرن4)

خَطّابیّه

فرقه ای از غالیان زمان امام صادق (ع) (قرن2)

خَطّاره --> قنات

خطّ استوا --> استوا، خط

خطاطی

هنر نوشتن به شیوه ای زیبا و با دستخطی خوش 1) روند شکل گیری الف) پیشینه ب) کتابت قرآن 2) خطاطی در جهان اسلام الف) ایران ب ) آناطولی و عثمانی ج) مصر د) دیگر کشورهای آفریقایی ه) شبه قاره هند و) جنوب شرقی آسیا ز) دوره معاصر 3) جنبه های نظری و آموزشی

خطای شوشتری، ملامحمد بن صادق

متخلص به خطا، نویسنده و شاعر و موسیقی شناس و سیاح ایرانی که حدود بیست سال در هندوستان بوده است (قرن12و13 )

خط بنّایی

از خطوط اسلامی ویژه تزیین بنا و فاقد هرگونه انحنا و حرکت دورانی

خِطبه --> خواستگاری

خُطبه

سخنرانی ( در جاهلیت و عصر خلافت )، جزئی از برخی مناسک و فرایض عبادی و از مهمترین شعائر مرتبط با دستگاه خلافت

خطبۀ شقشقیه

از خطبه های مشهور نهج البلاغه و متضمن نقد دوران سه خلیفه اول

خطبۀ قاصعه

بلند ترین خطبه نهج البلاغه در نکوهش ابلیس و بر حذر داشتن مردم از پیروی او

خِطط

( جمع خطه) گونه ای از نوشته های جغرافیایی- تاریخی مشتمل بر وصف محله ها و ناحیه ها و آثار و ابنیه و به طور کلی نقشه نگاری یک شهر

خطط مقریزی --> مقریزی، تقی الدین

خَطَک

طایفه ای از قبیله کردانی/ کرلانی، از قبایل پشتون، در پاکستان