جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خزرجی انصاری، احمد بن عبدالرحمان

کنیه اش ابوالعباس، مورخ، محدث و قاضی مالکی (قرن5و6)

خزرها

قبایلی نیمه کوچ نشین با منشأ احتمالأ ترکی و پیرو آیین یهود، ساکن مناطق میان دربند تا ساحل ولگا

خزعل

حکمران محمره، شیخ و رییس قبیله محیسن (قرن14)

خزیمة بن ثابت

از اصحاب برجسته پیامبر اسلام(ص) و از یاران مشهور حضرت علی (ع) (قرن1)

خُزَیمة بن خازم

کنیه اش ابوالعباس، والی و سردار در دوره چهار تن ار خلفای عباسی (قرن3)

خزینة الاصفیاء

تذکره فارسی درباره احوال بزرگان و مشایخ صوفیه، نوشته غلام سرور لاهوری (قرن13)

خزینه/ خزینه دار --> خزانه

خزینه خاصه

سازمانی برای اداره عایدات و هزینه های شخصی پادشاهان عثمانی

خُسران

اصطلاحی قرآنی و حدیثی

خسرو --> کسری

خسرو انوشیروان --> انوشیروان

خسروانی

از الحان موسیقی که مدتها پس از اسلام نیز اجرا می شد؛ نیز گوشه ای در ردیف موسیقی دستگاهی ایران

خسروانی، ابوطاهر طیب بن محمد

از شاعران دربار سامانیان (قرن4)

خسروپاشا بُوشناق

صدراعظم و امیر الامرای عثمانی (قرن11)

خسروپاشا دلی

بیگلربیگی و وزیر عثمانی در زمان سلطان سلیم اول(قرن10)