جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خداوندگار، مسجد و مدرسه

بنایی شامل مسجد و مدرسه و زاویه در ترکیه (قرن8)

خداوند نامه --> صبا، فتحعلی خان

خدای نامه

مهمترین کتابی که درباره تاریخ ملی ایران در زمان ساسانیان، با تحریرهای گوناگون، مدون شده بود

خدّه، محمد

نقاش خودآموخته و از پیشگامان هنر مدرن الجزایر (قرن14و15)

خدیجه

نخستین همسر پیامبر و نخستین زن مسلمان

خدیجه بیگم

همسر کریم خان زند و عمه آقا محمد خان قاجار (قرن12)

خدیجه خاتون، بقعه

از مقابر برجی در استان قم (قرن 8)

خدیوجم، حسین

محقق و مترجم معاصر (قرن14)

خِذلان

اصطلاحی در کلام اسلامی، مقابل توفیق

خر

پستانداری از راسته فردسمان از خانواده اسبها

خرابات

از استعارات رایج در ادبیات عرفانی به معنای مکان عیش و طرب معنوی سالکان

خراباتی، سناءالله

شاعر و عارف و نویسنده کشمیری(قرن13)

خراج

مالیات ارضی در سرزمینهای مفتوحه در دوره اسلامی 1 - مباحث فقهی 2 - مباحث تاریخی

خرّاز، ابوسعید

شهرت احمد بن عیسی بغدادی، عارف (قرن3)

خرازی، حسین

فرمانده لشکر 14 امام حسین (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قرن14)