جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خالده ادیب آدیوار

نویسنده زن ترک در دوره های مشروطیت دوم عثمانی و جمهوریت (قرن13و14)

خالدی، خاندان

از خاندانهای کهن و سرشناس فلسطین و ساکن بیت المقدس (قرن12-14) - یوسف ضیاء پاشا - روحی - خلیل جواد - راغب - حسین فخری - ابوولید احمد سامح

خالدیّان

لقب دو برادر ادیب و شاعر اهل موصل(قرن4) -ابوبکر محمد -ابوعثمان سعید

خالدیّه --> خالد نقشبندی

خالصه

اراضی سلطنتی، زمینهایی که در اختیار و تحت نظارت مستقیم خلیفه و سلطان قرار داشت و درآمدهای حاصل از آن به خزانه خصوصی وی واریز می شد.

خالصی، مهدی

عالم مبارز امامی (قرن14)

خالصی زاده، محمد

از علمای مبارز علیه استعمار انگلیس در ایران و عراق( قرن 14)

خالِع، حسین بن محمد

نحوی، لغوی و شاعر (قرن4و5)

الخالق

از اسماء الحسنی

خالقی، روح الله

آهنگساز و موسیقی پژوه ایرانی (قرن14)

خال کوبی

ایجاد نقشهای ماندگار بر بدن انسان از طریق وارد کردن مواد رنگی در زیر پوست

خامنه

شهری در شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی

خان (1)

عنوان روسای قبایل ترک و مغول که بعدها برای حکمرانان برخی از سلسله های حکومتگر اسلامی به کار می رفت

خان (2) --> بازار؛کاروانسرا

خانِ آرزو

شهرت سراج الدین علی خان اکبر آبادی گوالیاری، ادیب، نویسنده، ناقد ادبی و شاعر فارسی گوی هندی (قرن12)