جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

خالد بن زید انصاری --> ابوایوب انصاری

خالد بن سعید بن عاص

از نخستین ایمان آورندگان به اسلام (قرن1)

خالد بن سِنان عبسی

از شخصیتهای دوره فترت و از حنفا که به قول مشهور پیامیر بوده است.

خالد بن عبدالرحمان عطار

راوی امامی (قرن2)

خالد بن عبدالعزیز

چهارمین پادشاه آل سعود در عربستان سعودی (قرن12)

خالد بن عبدالله قسری

امیر مکه و عراق در عصر اموی (قرن1و2)

خالد بن ماد قلانسی

راوی و محدث امامی (قرن2)

خالد بن مَعْدان کلاعی

راوی و تابعی اهل شام( قرن2)

خالد بن نَجیح جوّان

کنیه اش ابوعبدالله، راوی امامی (ع)(قرن2)

خالد بن ولید

از سرداران مشهور صدر اسلام (قرن1)

خالد بن یزید بن معاویه

ابوهاشم، خلیفه زاده اموی و از نخستین کسانی که در عالم اسلام در حوزه های مختلف علوم طبیعی، به ویژه کیمیا،آثار متعددی به او منسوب است. (قرن1)

خالد بن یزید شیبانی

امیر و والی معروف عصر عباسی (قرن3)

خالد بن یزید قماط --> ابوخالد قماط

خالد ضیاء (عشاقی زاده/عشاقلی گیل)

از پیشگامان داستان نویسی نوین ادبیات ترکی (قرن13و14)

خالد نقشبندی

لقب خالد بن احمد بن حسین شهرزوری، صوفی و عالم بزرگ شافعی مذهب (قرن13)