جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حیری، ابو عبدالرحمان اسماعیل بن احمد

مقری، مفسر، محدث و فقیه شافعی (قرن4و5)

حیری، ابوعثمان --> ابوعثمان حیری

حَیس

شهرستان و شهری در استان حدیده یمن

حَیص بَیص

لقب امیر سعد بن محمد بن سعد صیفی تمیمی، شاعر، ادیب، فقیه و دانشمند شیعی(قرن6)

حیض --> دِماء ثلاثه

حَیفا

لواء (استان) و شهری بندری در ساحل جنوبی خلیج عکا، در بخش اشغالی فلسطین

حیل، علم

از علوم کاربردی رایج در دوره اسلامی که با طراحی، ساخت، کارکرد و کاربرد ابزارها و دستگاههای گوناگون مکانیکی سر و کار داشت.

حِیَل شرعی

مبحثی در فقه به معنای چاره جویی برای فراهم کردن زمینه حکم جدید شرعی، به قصد رهایی از مخمصه ای شرعی

حَیمه

ناحیه ای وسیع در غرب صنعاء، در جمهوری یمن

حیمی، احمد بن محمد

ملقب به شهاب الدین، ادیب، شاعر، خطیب، فقیه و قاضی یمنی ( قرن12)

حیوان

واژه ای عربی که بر هر گونه ذی روح اطلاق می شود و انسان را نیز، که او را حیوان ناطق می خوانند، در بر می گیرد.

حَیْوَة بن شُرَیح

محدّث و فقیه مصری (قرن2)

حیّه --> حوّا و حیّه

حییم، سلیمان

مؤلف نخستین لغتنامه های جامع دو زبانه در ایران (قرن13و14)

خ

از همخوانها، نهمین حرف از الفبای فارسی، هفتمین حرف الفبای عربی، دهمین حرف الفبای اردو و بیست و چهارمین حرف در ترتیب ابجدی