جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حَیاء

از صفات نیک و پسندیده اخلاقی

حَیات

مفهومی با کاربرد در قرآن و حدیث، فلسفه و عرفان - در قرآن و حدیث - در فلسفه و عرفان

حیات الحیوان الکبری --> دمیری، کمال الدین محمد بن موسی

حیات داوودی

خاندان یا طایفه ای از لرها که در ناحیه حیات داوود دشتستان استان بوشهر در جنوب ایران زندگی می کنند.

حیات یحیی --> دولت آبادی، یحیی

حیاتی گیلانی

شاعر (قرن10و11)

حیازت مباحات

اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای تصرف مالکانه در اموال مباح منقول

حیّانی، ابوالشیخ --> ابوالشیخ اصفهانی، عبدالله بن محمد

حَیّ بن یَقظان

عنوان مشترک داستان عرفانی ابن سینا و قصه فلسفی ابن طفیل، هر دو به عربی 1) حی بن یقظان، نوشته ابن سینا 2) حی بن یقظان، نوشته ابن طفیل 3) مقایسه دو رساله با یکدیگر

حیدر --> علی بن ابی طالب، امام

حیدر، شیخ

پنجمین شیخ طریقت صفوی، پدر شاه اسماعیل، موسس سلسله صفوی در ایران (قرن9)

حیدرآباد (1)

یا حیدرآباد دکن، مرکز ایالت آندراپرادش هند و پایتخت سلسله نظام های دکن

حیدرآباد (2)

یا حیدراباد سند، شهرستان(ضلع) و شهری در ایالت سند در پاکستان

حیدر حسینی

نام دو تن از خوشنویسان ایرانی (قرن7و8)

حیدر خان عمو اوغلی

از نخستین رهبران چپ ایران (قرن13و14)