جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حنظله بادغیسی

شاعر فارسی گوی (قرن3)

حَنَفیّه

مکتب فقهی و کلامی منسوب به ابوحنیفه نعمان بن ثابت 1 - مبانی و ویژگی ها و سیر تاریخی و اهم آثار فقه حنفی 2 - آرا و آموزه های کلامی

حنوط --> خاکسپاری

حنیف

(جمع آن: حنفا و احناف)، واژه ای قرآنی به معنای یکتاپرست و پیرو دین حقیقی و راستین ( دین ابراهیم علیه السلام)

حَنیفة بن لُجَیم

قبیله کهن عرب و شاخه ای از قبیله بزرگ عدنانی بکر بن وائل

حُنین، غزوه

از جنگهای پیامبر اکرم (ص) در سال هشتم هجری

حُنین بن اسحاق

ملقب به ابوزید، پزشک و متکلم نسطوری و مهم ترین مترجم آثار یونانی به عربی و سریانی (قرن3)

حوّا

نخستین زن، همسر حضرت آدم و مادر نسل بشر

حوادث الجامعه

کتابی به عربی از مؤلفی ناشناس، در باره رویدادهای سده هفتم در عراق و دیگر سرزمینهای اسلامی

حواریون

تعبیری قرآنی برای معرفی یاران نزدیک عیسی (ع) - واژه شناسی - در منابع مسیحی - در منابع اسلامی

حواشب --> حَوشَبی

حواله (1)

مبحثی فقهی-حقوقی به معنای عقدی که موجب انتقال دین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث می شود.

حواله (2)

در مفهوم اداری، تقریبأ شامل همه اسناد مکتوب در انتقال پول و کالا، از جمله چک و سفته و برات ، که رایج ترین مجوز های پرداخت حواله اند.

حوامیم

نام گروهی سوره های چهلم تا چهل و ششم قرآن کریم در ترتیب مصحف که با حروف مقطعه "حم"(حا میم)آغاز می شوند.

حوّا و حیّه

دو صورت فلکی مجاور، واقع بر استوای سماوی