جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حِمیری، اسماعیل بن محمد --> سیّد حِمْیَری، اسماعیل بن محمد

حِمیَری، عبدالله بن جعفر

عالم و محدث امامی (قرن3و4)

حَمیم -->

حُمَیمَه --> عباسیان

حنا

ماده رنگی خرمایی یا نارنجی حاصل از برگهای پودر شده گیاه حنا

حَنّانه

نام ستونی در مسجدالنبی، در محل درخت نخلی که بنابر گزارشهای تاریخی از هجر پیامبر نالید.

حنانه، مرتضی

آهنگ ساز، نوازنده، رهبر ارکستر و پژوهشگر موسیقی (قرن14)

حنبل بن اسحاق

کنیه اش ابوعلی، ملقب به شیبانی، حافظ و محدث و مورخ حنبلی (قرن3)

حنبلیه

پیروان یکی از چهار مذهب فقهی مشهور اهل سنت به پیشوایی احمد بن حنبل

حنبلیه، مدرسه

از بناهای دوره ممالیک در بافت قدیمی شهر قدس (قرن7-10)

حَنَش صنعانی

ابورشدین حنش بن عبدالله، تابعی و محدث (قرن1)

حنظل

میوه گیاهی با نام علمی کیترولوس کلکینتیس (از خانواده کدوییان)، با مصارف دارویی

حنظلة بن ابی عامر

معروف به "غسیل الملائکه"، از اصحاب پیامبر اکرم و از شهدای جنگ احد

حنظلة بن ربیع

کنیه اش ابو ربعی، معروف به حنظله کاتب، از صحابه پیامبر اکرم

حَنظلة بن صَفوان کَلبی

سردار و حاکم اموی در مصر و افریقیه (قرن2)