جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حمزة الحسینی، محمود --> حمزاوی، محمود بن محمد نسیب

حمزة بن حبیب

امام قاریان کوفه و یکی از قراء سبعه(قرن1و2)

حمزة بن عبدالعزیز --> سلاّر دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز

حمزة بن عبدالمطلب

عموی پیامبر اکرم و از شهدای احد (قرن1)

حمزة بن علی زوزنی

مؤسس و داعی بزرگ مذهب دروزی (قرن5)

حمزة بن عُماره بَربَری

غالی(قرن2)

حمزة بن عمرو اسلمی

صحابی و راوی برخی احادیث رسول اکرم (ص)

حمزة بن محمد کِنانی

کنیه اش ابوالقاسم، عالم و محدث (قرن3و4)

حمزویّه --> زیدیان یمن

حمزه آذرک

شهرت ابوخذیمه حمزةبن عبدالله، از رهبران خوارج در سیستان و خراسان در دوره خلافت عباسیان نخستین (قرن2)

حمزه اصفهانی

ادیب، لغوی و مورخ ایرانی (قرن4)

حمزه بالی

ملامتی مشهور بوسنیایی و موسس طریقت حمزویه(قرن10)

حمزه حکیم زاده نیازی

معلم، شاعر، نویسنده و نمایشنامه نویس ازبک (قرن14)

حمزه فَنْصوری

صوفی و ادیب نامدار مجمع الجزایر مالی (قرن10)

حمزه گیلانی

حکیم شیعی و شاگرد ملا محمد صادق اردستانی (قرن12)