جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حَمّاد راویه

راوی اشعار کهن عرب و شاعر معروف ایرانی تبار عرب (قرن1و2)

حَمّاد عَجْرَد

شاعر زندیق مشهور دوره عباسی (قرن2)

حمّادیان

از خاندانهای حکومتگر بربر در مغرب اوسط (قرن5و6)

حِمار --> خر

حماس، جنبش

از مهمترین جنبش ها و سازمانهای اسلامی در فلسطین که در 1366ش/1987 با هدف آزاد سازی اراضی اشغالی شکل گرفت.

الحماسة

کتاب مشهوری در گزینش شعر عربی از شاعر بزرگ دوره عباسی، ابوتمام حبیب بن اوس طائی (قرن3)

حماسه

از انواع ادبی 1) کلیات 2) حماسه در ایران 3) حماسه در ادبیات ترکی 4) حماسه در آسیای میانه 5) حماسه در ادبیات اردو 6) حماسه در ادبیات سواحلی

حمّال

یا باربر، کسی که در نظام سنتی خدمات حمل و نقل شهری ، کالاها را معمولأ با نیروی بازوی خود در فواصل نسبتا کوتاه حمل می کند.

حَمالیّه

جنبشی سیاسی و دینی در غرب افریقا منشعب از تجانیه(قرن14)

حمّام

مکان شستشوی بدن - در حدیث و فقه - فرهنگ و معماری

حمّام الصَرَخ

بنایی ویرانه در شمال اردن میان دو منطقه زرقاء در شرق و بلقاء در غرب، از حدود سده نخست اسلامی، که احتمالاً قصر و استراحتگاه و حمام امیران اموی بوده است.

حِمّانی، علی بن محمد

از شاعران بزرگ شیعه و مهتر و نقیب (سرپرست) بنی هاشم(قرن3)

حَماه (حماة)

استان و شهری در سوریه

حمایت

اعمال و نهادهای حمایتی که هر چند در فقه به رسمیت شناخته نشده اند، اما در جوامع اسلامی پیشین مهم بودند.

حمد

مفهومی قرآنی و حدیثی