جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حلیة المتقین

کتابی در آداب و سنن اسلامی به فارسی نوشته محمد باقر مجلسی (قرن12)

حلیم --> هلیم

الحلیم

از اسماء الحسنی در قرآن

حلیمه خطک --> خوشحال خان خَطَک

حلیمه سعدیه

مادر رضاعی پیامبر (ص)

حلیمی، حسین بن حسن

کنیه اش ابوعبدالله، فقیه و محدث و قاضی شافعی (قرن4و5)

حلیمی، لطف الله بن یوسف

لغت شناس، ‌فقیه، شاعر و طبیب ایرانی تبار عثمانی (قرن9)

حلیه نویسی

نوعی قطعه نویسی مذهب عمدتا مشتمل بر وصف شمایل پیامبر و گاه امامان

حَمّاد بن اسامة

محدث و حافظ کوفی (قرن2)

حمّاد بن اسحاق جهضمی --> جهضمی، حمّاد بن اسحاق

حمّاد بن زِبْرِقان --> حَمّاد عَجْرَد

حمّاد بن زید

مشهور به ازرق، محدث و فقیه (قرن2)

حَمّاد بن سَلمة بن دینار

مفتی، محدث، لغوی و نحوی بصری (قرن2)

حماد بن عثمان

محدث و فقیه شیعه (قرن2)

حماد بن عیسی جهنی

کنیه اش ابو محمد، راوی و فقیه شیعی (قرن2)