جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حلبی، ابوالصّلاح

فقیه و متکلم امامی (قرن4و5)

حلبی، برهان الدین ابراهیم --> سبط ابن العجمی

حلبی، عبیدالله بن علی

کنیه اش ابوعلی،از اصحاب امام صادق (ع) و از محدثان امامی (قرن2)

حلبی، نورالدین علی بن ابراهیم

مورخ، ادیب، فقیه و عالم علوم عقلی و نقلی و خصوصاً حدیث و تفسیر و تصوف (قرن11)

حِلف

از پیمانهای رایج عربهای جاهلی

حلف (اصطلاح فقهی) --> یمین

حِلف الفضول

پیمانی میان برخی طوایف قریش در روزگار جاهلیت، برای حمایت از ستمدیدگان در مکه

حَلق --> حَجّ

حَلق الوادی

(امروزه: لاگولت)، شهری بندری در کنار دریای مدیترانه در شمال تونس

حلقه (1)

شورای محلی اباضیان وهبی مزاب در الجزایر، این شورای مذهبی متشکل از دوازده عزابه است که یک شیخ ریاست آن را برعهده دارد.

حلقه (2)

عنوان واحدی از سواره نظام در دوره های ایوبیان و ممالیک

الحُلَل المَوشیّة

کتابی به عربی در باره تاریخ شهر مراکش، مغرب و اندلس،از نویسنده ای ناشناخته (قرن8)

حُلُم --> بلوغ

حِلْم

فضیلتی اخلاقی در قرآن و حدیث و متون اخلاقی

حِلَو، شارل

چهارمین رئیس جمهوری لبنان پس از استقلال(قرن14)