جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حفصیان

خاندان حکومتگر بربری در شمال آفریقا(قرن 7 تا10) - هنر و معماری

حفظ الصحه

مبحث دستورهای ضروری در حفظ تندرستی و بهداشت که توسعأ به معنای پیشگیری از ابتلا به بیماریها هم به کار رفته است.

حفظ الصحه، مجله

نخستین ماهنامه طبی و بهداشتی به فارسی که از صفر تا شوال 1324/فروردین تا آبان 1285 در زمان مظفرالدین شاه قاجار، در نه شماره در تهران انتشار یافت.

حفظ قرآن

بحثی قرآنی- حدیثی در باره فراگیری و به خاطر سپردن قرآن

الحق

از اسماء حسنای خدا

حق

وصف و مصدری پر بسامد در قرآن و حدیث و متون فقهی،دال بر راستی و واقعیت 1) حق در لغت و قرآن و حدیث 2) در فقه

حق اختراع --> حقوق مالکیت فکری

حق ارتفاق --> ارتفاق

حق الله و حق النّاس

دو اصطلاح مشهور در فقه و حقوق، به معنای حقوق خداوند بر بندگان و حقوق مردم بر یکدیگر

حق الیقین --> یقین

حق انتفاع --> انتفاع

حقانی، مدرسه

از مدارس حوزه علمیه قم، که با هدف تغییراتی در نظام آموشی در سالهای پایانی دهه 1330 ش تأسیس شد.

حقایق الاخبار ناصری --> خورموجی، محمد جعفر

حقائق التفسیر

یکی از قدیم ترین تفاسیر عرفانی قرآن، به عربی، تألیف ابو عبدالرحمان سلمی (قرن4و5)

حق تألیف --> حقوق مالکیت فکری