جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حَضرَمَوت

سرزمینی پهناور در مشرق یمن

حضرمی، حفص بن ولید

از امرای اموی و از والیان مصر (قرن2)

حضور --> غیبت و حضور

حضیگی، محمد بن احمد --> محمد بن احمد حضیگی

حُضَین بن مُنذر

از یاران امام علی(ع) و از اشراف و بزرگان قبیله بکر بن وائل (قرن1)

حُضینی، عبدالغفار بن عبیدالله

قاری (قرن4)

حِطّه، باب --> باب (2)

حِطّین

روستایی در طبریّه واقع در فلسطین و نیز مهمترین جنگ صلیبی که در این ناحیه روی داد و به پیروزی مسلمانان بر صلیبیان انجامید. - جنگ حطین

حُطَیئَه،ابوملیکه جرول بن اوس

از بنی عبس یا فرزند افقم بن ریاح از بنی ذهل، از شاعران مخضرم عرب (قرن1)

حَفص الفَرد

متکلم مصری (قرن2)

حَفص بن سلیمان

معروف به حفیص و غاضری، مقری و مشهورترین راوی قرائت عاصم بن بهدله (از معروفترین قرای سبعه)

حفص بن عمر دوری

از راویان قرائنهای هفت گانه قرآن و محدث (قرن3)

حفص بن غیاث

محدّث و قاضی اهل سنت و از شاگردان امام صادق علیه السلام(قرن2)

حَفصة الرَّکونیه

از بانوان شاعر در منطقه غرناطه اندلس (قرن6)

حَفْصَه بنت عمر

یکی از همسران پیامبر اکرم (قرن1)