جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حِصن منصور --> آدیامان

حِصّه --> وجود

حصیر/ حصیربافی

کالاهای کاربردی و زینتی از الیاف گیاهی و بافت و ساخت آن با کمک ابزار و دست

حصیری

نام دو تن از درباریان و ندیمان دوره غزنوی (قرن4) : - ابوبکر - ابراهیم

حصیری، جمال الدین

فقیه و محدث حنفی (قرن6و7)

حصیری سمرقندی --> بساطی سمرقندی، سراج الدّین

حَصین بن بدر --> زِبرِقان بن بدر

حُصَیْن بن حُمَام

شاعر مخضرم (قرن1)

حصین بن نُمَیر

از سرداران بنی امیه در دوران معاویه، یزید و مروان

حضانت

اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای نگاهداری، پرورش و تربیت کودکان

الحَضْر

شهری کهن در شمال عراق، که ویرانه های آن بر جای مانده است.

حضرات خمس

اصطلاحی عرفانی در مکتب ابن عربی

حضرت احدیت --> حضرات خمس

حضرت امام صاحب

ولسوالی (بخش) و شهری در ولایت قندوز در شمال افغانستان

حضرت بال

مهم ترین مرکز عبادی و زیارتگاه مسلمانان در کشمیر و محل نگهداری تار مویی منسوب به حضرت محمد (ص)