جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حسینی مختاری، محمد بن محمد باقر

ملقب به بهاءالدین، فقیه، محدث، متکلم و ادیب شیعی (قرن11)

حسینی مراغی، میرعبدالفتاح بن علی

فقیه و اصولی امامی (قرن13)

حسینی مرعشی --> سلطان العلماء، حسین بن محمد

حسینیه (1)

پر کاربرد ترین مکان مذهبی در میان شیعیان با کارکرد اختصاصی در برگزاری مراسم سنتی عزاداری و روضه خوانی به ویژه برای حضرت امام حسین (ع) و یارانش، و نیز با کاربرد عمومی در برگزاری آیینهای مذهبی و فرهنگی

حسینیه (2)

یکی از فرق زیدیه قائل به رجعت حسین بن قاسم عیانی (یکی از امامان زیدیه یمن)

حسینیه ارشاد

مؤسسه‌ای خیریه با اهداف علمی، آموزشی، تبلیغی و پژوهشی در عرصه اندیشه دینی، با رویکرد نوگرایانه که در اوایل دهه 1340 ش. تأسیس شد.

حسینی هروی --> امیر حسینی هروی

حسینی همدانی، سید محمد

فقیه و مفسر امامی معاصر (قرن14)

حشاشین --> حشیشیه

حشائش --> دیوسکوریدس، پدانیوس

حشر، سوره

پنجاه و نهمین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف و یکصدمین سوره در ترتیب نزول

حشرات الارض

از مشهورترین نشریات فکاهی-سیاسی ایران پیش از استبداد صغیر

حَشویّه

گروهی از اهل حدیث و عنوانی عام برای گرایشهایی دارای عقاید خاص و غیر رایج از فرق مختلف اسلامی

حشیش --> بنگ؛مواد مخدر

حشیشیه

نامی که مخالفان مسلمان اسماعیلیان نزاری بر آنان نهادند و سپس در زبانهای اروپایی به گونه های مختلف کلمه اساسین بدل شد.