جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حسین بن سعید اهوازی

فقیه و محدث امامی که همراه برادرش حسن، آثار فقهی و حدیثی مهمی تألیف کرد. (قرن3)

حسین بن ضحّاک --> حسین الخلیع

حسین بن طَلال

سومین پادشاه کشور اردن از خاندان هاشمی (قرن14)

حسین بن علی، امام

امام سوم از امامان دوازده گانه شیعه امامیه و یکی از چهارده معصوم (قرن1) - زنان و فرزندان

حسین بن عیّاش سلمی

کنیه اش ابوبکر، محدث اهل سنت (قرن2و3)

حسین بن محمد نجّار

کنیه اش ابوعبدالله، متکلم و مؤسس فرقه نجاریه یا حسینیه (قرن2و3)

حسین بن مُطَیر

شاعر عرب (قرن2)

حسین بن موسی علوی

ابواحمد موسوی، نقیب نقبای طالبیین ، پدر شریف رضی و سید مرتضی علم الهدی (قرن4)

حسین پاشا

نام چند تن از صاحب منصبان عثمانی: - حسین پاشا کوچوک، صاحب منصب عثمانی (قرن12) - حسین پاشا عموجه زاده، صدراعظم عثمانی (قرن12) - حسین پاشا مزه‌مورته، دریاسالار عثمانی (قرن12) - حسین پاشا دلی، وزیر عثمانی (قرن11)

حسین جاوید --> جاوید، حسین

حسین جاهد

نویسنده، مترجم، روزنامه نگار و سیاستمدار ترک (قرن14)

حسین جایادینینگرات

دولتمرد و مورخ اندونزیایی (قرن12و13)

حسین خان زنگنه حاج

از یاغیان دوره بعد از قتل نادرشاه افشار (قرن12)

حسین خان سردار

از امرای دوره فتحعلی شاه قاجار (قرن12و13)

حسین خان قاجار

از رؤسای طایفه یوخاری باش (قرن12)