جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حسنی لکهنوی، عبدالحیّ

عالم، شاعر، صوفی، تذکره نویس و طبیب هندی (قرن 14 )

حسنی واعظ، ابوالمکارم محمود بن محمد

مفسّر و متکلم شیعی (قرن7)

حسنیه، کتابخانه --> خزانة الحسنیه

الحسیب

از اسماء الحسنی

حُسَیْمَه

اقلیم(از تقسیمات کشوری مراکش، تقریبا معادل منطقه) و نیز شهری در کشور مراکش.

حسین، امین الله

موسیقی دان معاصر ایرانی

حُسین آباد بزرگ

ویرانه های شهری قدیمی در بخش مالادا در بنگال غربی در شمال شرقی هند

حسین الجِسر --> جسر طرابلسی، حسین بن محمد

حسین الخلیع

شاعر دربار عباسی (قرن2و3)

حسین بای

( حسین بن علی ترکی) مؤسس سلسله حسینیان تونس (قرن12)

حسین بایقرا --> حسین میرزا بایقرا

حسین بن بسطام --> طب الائمه

حسین بن حمدان

سردار معروف دوره معتضد و مقتدر عباسی(قرن3و4)

حسین بن دلدارعلی --> نقوی رضوی، خاندان

حسین بن روح نوبختی

ابوالقاسم حسین بن روح بن ابی بحر، سومین نایب خاص از نایبان چهارگانه امام زمان (عج) (قرن4)