جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حسن بیگ روملو

مورخ و قورچی زمان شاه طهماسب اول صفوی و مولف احسن التواریخ (قرن10)

حسن بیگ زاده، احمد

دولتمرد و مورخ عثمانی (قرن10و11)

حسن پاشا (1)

از حاکمان ترک الجزایر (قرن10)

حسن پاشا (2)

والی عثمانی در بغداد (قرن11و12)

حسن پاشا تریاکی

از سرداران و وزرای عثمانی (قرن10و11)

حسن پاشا صوقللی زاده

دولتمرد عثمانی و فزرند محمد پاشا صوقللی، صدراعظم عثمانی (قرن10)

حسن جوری

رهبر معنوی سلسله سربداران (قرن8)

حسن چلبی --> قنالی زاده، حسن چلبی

حسن حُسْنی عبدالوهاب

مورخ و پژوهشگر معاصر تونسی (قرن14)

حسن خلق

از فضائل اخلاقی مورد تأکید در قرآن و حدیث

حسن دوم

دومین پادشاه مغرب بعد از استقلال کشور، از سلسله علویان (قرن14)

حسن دهلوی

از شاعران پارسی گوی هندوستان (قرن7و8)

حسن شاه ارغون

معروف به میرزا شاه حسن ارغون، سومین امیر از خاندان ارغونیان در ناحیه سند (قرن10)

حسن صبّاح

بنیان گذار دولت اسماعیلیه در ایران و نیز بانی دعوت مستقل اسماعیلیه نزاری (قرن5)

حسن طاهر بن کمال

صوفی، عالم و فقیه در شبه قاره (قرن10)