جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حسن بن سفیان نَسَوی

محدّث و فقیه خراسانی (قرن3و4)

حسن بن سوار --> ابن خمّار، حسن بن سوار

حسن بن سهل

از دولتمردان برجسته عباسی (قرن2و3)

حسن بن صالح بن حَیّ --> بُتریه

حسن بن عبدالمؤمن خویی --> حُسام الدین خویی

حسن بن علی، امام

امام دوم از ائمه اثنا عشر شیعه امامیه و یکی از چهارده معصوم

حسن بن علی قمی --> قمی، حسن بن علی

حسن بن علی گلشنی --> سزایی، حسن دده

حسن بن قاسم‌ بن حسن

داعی و حاکم زیدی طبرستان، معروف به داعی صغیر (قرن3)

حسن بن قاسم بن محمد

نیای شرفای علوی مغرب (قرن7)

حسن بن محبوب

راوی و فقیه برجسته امامی و از اصحاب امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیهم السلام (قرن2)

حسن بن محمد بن باصه --> ابن باصه

حسن بن محمد بن حنفیه

محدث، فرزند محمد بن حنفیه و نواده حضرت علی بن ابی طالب (ع) (قرن1)

حسن بن موسی نوبختی --> نوبختی، حسن بن موسی

حسن بن نوح بهروچی --> بهروچی، حسن بن نوح