جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حسن البناء --> البنّاء، حسن

حسن اوغلی --> پورحسن اسفراینی، شیخ عزالدین

حسن اول

از سلاطین حسنی در مغرب (قرن13)

حسن بابا

از کارگزاران دولت عثمانی در الجزایر ملقب به بابا حسن بک الجزایری یا بابا حسن جاویش، معروف به علمدار و شجاع (قرن11)

حسن بدرالدین

معروف به بدری پاشا، نمایشنامه نویس، مترجم، شاعر و نظامی عثمانی (قرن13)

حسن بزرگ

مشهور به شیخ حسن جلایر و حسن ایلکانی، بنیان گذار سلسله جلایریان (قرن8)

حسن بصری

شهرت حسن بن ابوالحسن یسار، متکلم، مفسر، محدث، واعظ، فقیه و یکی از هشت زاهد معروف (قرن1و2)

حسن بن استاذ هُرمُز

ملقب به عمید الجیوش، از امیران دوره سلطنت صمصام الدوله و بهاءالدوله ابونصر فیروز دیلمی و حاکم عراق (قرن4)

حسن بن اسحاق صنعانی

شاعر، دولتمرد و فقیه زیدی یمنی (قرن12)

حسن بن بویه

کنیه اش ابوعلی، دومین برادر از سه برادر مؤسس سلسله آل بویه و حکمران منطقه جبال (قرن4)

حسن بن خصیب --> ابن خَصیب، ابوبکر حسن

حسن بن زید بن حسن

نواده امام حسن مجتبی علیه السلام و از مشاهیر هاشمیان (قرن1و2)

حسن بن زید بن محمد

ملقب به داعی کبیر، بنیان گذار سلسله علویان طبرستان (قرن3)

حسن بن زین الدین عاملی --> صاحب معالم

حسن بن سعید اهوازی --> حسین بن سعید اهوازی