جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حسرت موهانی، سید فضل الحسن

شهرت سید فضل الحسن، رهبر سیاسی، نویسنده و شاعر شبه قاره (قرن13و14)

حسکانی، ابوالقاسم

مفسر و محدث حنفی (قرن5)

حس مشترک

از قوای باطنی که صور حاصل از حواس ظاهری در آن جمع و به وسیله آن ادراک می شوند.

حُسن

لفظی قرآنی که در فلسفه و عرفان با مفهومی خاص بکار رفته است.

حَسَن (اصطلاح حدیثی) --> درایة الحدیث

حسن، الملک الناصر

نوزدهمین سلطان مملوکی مصر (قرن8)

حسن، میرغلام

تذکره نویس و شاعر پارسی گوی و ریخته گوی شبه قاره (قرن12)

حسن آباد --> غار و فشافویه؛جرقویه

حسن آغا

فرمانروای الجزیره، جانشین خیرالدین پاشا بارباروس (قرن10)

حسن آملی --> حسن کاشی

حسن اَبدال

شهری تاریخی در شمال غربی شهرستان راولپندی در ایالت پنجاب پاکستان

حسن ابراهیم حسن

مورخ و مترجم مصری (قرن14)

حسن اُطروش

شهرت ابومحمد حسن بن علی حسینی، ملقب به ناصر کبیر، ناصر اطروش و الناصر للحق، از فرزندزادگان امام حسین (ع) و سومین فرمانروای علویان طبرستان (قرن3و4)

حسن أعْصَم

‌از رهبران قرمطیان بحرین (قرن4)

حسن البکر، احمد

از ارکان حزب بعث عراق و رییس جمهور این کشور (قرن14)