جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حسام الدین چلبی

صوفی و یار و جانشین جلال الدین محمد مولوی (قرن 7)

حُسام الدین خویی

شهرت "حسن بن عبدالمؤمن خویی"، متخلص به حسام، ملقب به حسام الدین و مظفری، نویسنده، شاعر و منشی (قرن7)

حسام الدین سالار

شهرت علی بن فضل الله سالار، ریاضی‌دان و منجم شامی (قرن7)

حسام السلطنه، جهانگیرمراد

نوازنده و از نخستین تصنیف سازان ایرانی در دوره جدید (قرن14)

حسام السلطنه، سلطان مراد میرزا

از شاهزادگان قاجار، حاکم خراسان و فاتح هرات (قرن13)

حسام السلطنه، محمد تقی میرزا

ملقب به شاهنشاه، هفتمین پسر فتحعلی شاه قاجار و حکمران بروجرد و نواحی اطراف آن (قرن13)

حسام نسفی --> شرف نسفی

حسّان، مسجد

مسجدی ناتمام و عظیم متعلق به اوایل دوره موحدون در شمال شرقی شهر رباط مراکش (قرن6)

حَسّان بن ثابت

از بزرگترین شاعران عرب قبل از ظهور اسلام و در آغاز عهد اسلامی (قرن1) - حسّان در ادبیات فارسی

حَسّان بن مالک

از سرداران امویان در دوران معاویه، یزید، مروان و عبدالملک (قرن 1)

حسّان بن مُفْرج

از خاندان جراحیان (آل جراح) و از امرای قبیله طی در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم

حسّان بن نعمان

امیر و فاتح عرب در سده اول هجری

حَسَب و نَسَب

دو واژه ناظر به شرافت اخلاقی و تبار انسان

حِسْبَه

از تشکیلات اداری و دینی در حکومتهای اسلامی که بر امور اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و بهداشتی نظارت می کرده است. 1- مباحث کلی 2- حسبه در سیر تاریخی (عصر خلافت) 3- حسبه در عثمانی 4- حسبه در شبه قاره

حَسَد

از رذایل اخلاقی، به معنای آرزوی زوال نعمتها و داشته های دیگران