جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حزب زحمتکشان ملت ایران

حزبی با سه دهه فعالیت از 1330تا 1360ش، به رهبری مظفر بقایی کرمانی

حزب کمونیست ایران

نخستین حزب کمونیستی در ایران

حزب ملی بنگلادش

از احزاب بنگلادش که ژنرال حسین محمد ارشاد آن را بنیان نهاد.

حزب ملی گرای بنگلادش

از احزاب عمده بنگلادش که ضیاء الرحمان، رییس جمهوری این کشور، آن را بنیان نهاد.

حِزقیل

از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل در سده ششم پیش از میلاد

حزن

اصطلاحی در تصوف و عرفان،به معنای اندوهی که در سلوک برای سالک پیش می آید.

حزنی اصفهانی، تقی الدین محمد

از شعرای اصفهانی مکتب وقوع (قرن10)

حَزیران

یکی از ماههای سال درگاه شماریهای رایج در بین النهرین،‌شام و آسیای صغیر

حزین الدّیلی

شاعر هجوگوی دوره اموی (قرن1)

حَزین لاهیجی

شاعر، مورخ و عالم مشهور شیعی (قرن12)

حِسّ / حواس

از مفاهیم و اصطلاحات علم النفس

حَسّا --> اَحساء

حساب، علم

شاخه ای از ریاضیات که در تمدن اسلامی، به ویژه برای مقاصد نجومی، تجاری و در علم فرایض به کار گرفته شد و توسعه یافت. - حساب الید - حساب ستّینی - حساب جُمَّل - اعمال اصلی - حساب درم و دینار - حساب خطاین - حساب هندی (حساب غبار) - حساب منجمان - حساب العقد

حسابی، محمود

استاد فیزیک، از پایه گذاران علم فیزیک و مهندسی جدید در ایران و شخصیت سیاسی معاصر (قرن14)

حسام الدوله تاش

از امرای سامانیان و حاکم و سپهسالار خراسان (قرن4)