جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حزب (1)

گروهی که با هدف دستیابی به قدرت -از راه انتخابات یا انقلاب- یا اعمال آن در یک نظام سیاسی، تأسیس می شود. 1) در ایران 2) در جهان عرب 3) در عثمانی 4) در ترکیه 5) در قفقاز 6) در هند و بنگلادش 7) در افریقای مسلمان غیر عرب

حزب (2) --> جزء

حزب اجتماعیون اعتدالیون

از نخستین احزاب سیاسی در ایران در آغاز مشروطه

حزب اراده ملی --> طباطبایی، سید ضیاءالدین

حزب اسلامی افغانستان

حزب اسلام گرای افغانستان، به رهبری گلبدین حکمتیار

حزب اسلامی مالزی --> پاس

حزب الله (1)

تعبیری قرآنی در اشاره به پیروان دین حق

حزب الله (2)

از تاثیر گذار ترین تشکل های شیعی لبنان

حزب ایران

از احزاب ملی گرا با تمایلات سوسیالیستی پس از شهریور 1320

حزب پیکار

از احزاب ملی گرای با تمایلات سوسیالیستی در دهه 1320ش

حزب توده ایران

نخستین حزب سیاسی ایران پس از شهریور 1320 و یکی از گسترده ترین و دیرپاترین احزاب ایران با مرام مارکسیسیتی -لنینیستی - از آغاز تا انقلاب اسلامی - پس از انقلاب اسلامی - دیدگاهها و اظهار نظرها

حزب جمهوری اسلامی

مهمترین و فراگیرترین حزب پس از پیروزی انقلاب اسلامی که روزنامه جمهوری اسلامی ترجمان (ارگان) آن بود.

حزب دموکرات

یکی از دو حزب مهم صدر مشروطه

حزب دموکرات کردستان

حزبی به رهبری قاضی محمد پس از شهریور 1320 که در کردستان ایران اعلام جمهوری کرد.

حزب رستاخیز

حزب دولتی و آخرین حزب سیاسی دوره پهلوی