جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

حریّت، روزنامه --> جراید

حُریّت و ائتلاف، حزب

(در ترکی: حریت و ائتلاف فرقه سی)، بزرگترین حزب مخالف با حزب حاکم اتحاد و ترقی در عثمانی (قرن 12)

حریر --> ابریشم

حریری، رفیق --> رفیق حریری

حریری، عبدالله بن قاسم

کنیه اش ابو محمد، محدث، نسب شناس و شرح حال نویس اندلسی (قرن6و7)

حریری، علی بن حسین --> رفاعیّه

حریری، قاسم بن علی

کنیه اش ابو محمد، ادیب، لغوی و صاحب مقامات (قرن5)

حریری زاده، محمد کمال الدین

صوفی و نویسنده ترک (قرن13)

حریریّه --> رفاعیّه

حَریز بن عبدالله سَجستانی

فقیه و محدث امامی (قرن2)

حَریز مشرقی

(حریز بن عثمان بن جبر رحبی مشرقی)، محدث و راوی حدیث (قرن 2)

حریشی، علی بن احمد

کنیه اش ابوالحسن،محدث و فقیه مالکی مغربی (قرن11و12)

حریق

محافظه (شهرستان) و شهری در منطقه اداری (استان) ریاض، در مشرق عربستان سعودی

حَریم

اصطلاحی فقهی و حقوقی به معنای محدوده ای معین در اطراف برخی اموال غیر منقول که برای بهره بردن کامل مالکان از آن اموال، از برخی تصرفات دیگران در آن محدوده منع شده است.

حُرَیمِلاء

شهری در منطقه نجد عربستان سعودی